Centerlesslipning

Centerlesslipning är en rundslipmetod som uppfanns i slutet på 1800-talet för att massproducera komponenter med mycket snäva diametertoleranser. Kullagerindustrin, fordonsindustrin, verkstads och stålindustrin är typiska användare av metoden. Detaljer som är slipade på detta sätt återfinns bland annat som Axlar och kullager i hushållsmaskiner, axlar i symaskiner, motoraxlar i handverktyg samt motor- och växellådskomponenter i bilar.

Maskiner för centerlesslipning tillverkas bland annat av Lidköping, Wedalco, Malcus. Vi är specialiserade på att slipa genomgång, instick och stänger med mycket snäva toleranser. LN:s slipar alla förekommande material på marknaden, stora som små serier. Arbetsområdet är från 0,05 mm i diameter och uppåt. Stänger i längder upp till 6m och 40 mm i diameter.Vi har för närvarande 13 maskiner i drift. Senaste tillskottet på mätfronten är en Tesatronic TT60.

CenterlessCenterless cylindrical grinder

Hemsida levererad av Smelink WEB