Kvalitets- och miljöpolicy

LN:s Mekaniska Verkstad AB utför centerlesslipning med mycket hög precision. Hos oss gäller det tusendelar. Våra kunder finns inom all industri i Norden.

Så här ser vi på vårt kvalitetsarbete:

Så här ser vi på vårt miljöarbete:

Vi ska uppfylla de lagar och andra krav som kunder, myndigheter och andra intressenter ställer på vår verksamhet och vi ska arbeta med ständiga förbättringar.  

Ulricehamn, mars 2018

Magnus Åberg, VD


Hemsida levererad av Smelink WEB