Kvalitets- och miljöpolicy

LN:s Mekaniska Verkstad AB utför centerlesslipning med mycket hög precision. Hos oss gäller det tusendelar. Våra kunder finns inom all industri i Norden.

Så här ser vi på vårt kvalitetsarbete:

Så här ser vi på vårt miljöarbete:

Vi ska uppfylla de lagar och andra krav som kunder, myndigheter och andra intressenter ställer på vår verksamhet och vi ska arbeta med ständiga förbättringar. 


Vårt verksamhetssystem baseras på ISO 9001 & ISO 14001 och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

Ulricehamn, mars 2018

Magnus Åberg, VD


Hemsida levererad av Smelink WEB